Požiarna signalizácia (EPS)

Ochrana majetku pred následkami požiaru. Elektronická požiarna signalizácia (EPS) slúži predovšetkým k rýchlej a spolahlivej detekcie a signalizácie požiaru v budovách. Presná lokalizácia miesta vzniku požiaru a prenesenie tejto informácie k obsluhe, prípadne k hasičskému záchranému zboru, je hlavným predpokladom k včasnému zásahu a zmierneniu vzniknutých škôd.

Systém EPS sa skladá z celej rady prvkov: adresovateľné- ovládacia Ústredňa, paralerné tablo pre vzdialenú indikáciu a ovládanie, automatické hlásenie požiaru, adaptéry, I/O zariadenia a špecializovaný softvér pre funkčnosť na sieti. Najnovšie technologické riešenie zaisťuje vysokú spolahlivosť a presnosť systému. Ústredňu je možné sieťovať s ostatnými ústredňami, či paralernými tablami, čím dosiahneme rozšírenie systému, alebo prispôsobíme systém k danej aplikácie (školy, knižnice, hotely, administratívne budovy, atď.).

Zaisťujeme odbornú montáž elektronickej požiarnej signalizácie Tyco Fire, ktorej sme aj majteľom certifikátu, ktorý môžete nájsť tu. Ďalej ponúkame aj servis elektornickej požiarnej signalizácie značky Lites.

Montážny partner

Kontakt

Nájdete nás na nasledujúcich číslach a adresách.

Adresa: Rybárska 31, 949 01, Nitra
Telefón: 0905 608 699
E-mail: fides@fidesnr.sk
Web page: www.fidesnr.sk